free bootstrap themes
BCMP


Banca Cooperatista Muntenia Pitesti

este parte a retelei cooperatiste CREDITCOOP, singura retea cooperatista de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei, si isi desfasoara activitatea in 24 de locatii pe raza judetului Arges.

Notificare clienti relevanti CRS si FATCA

Conform articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscala, bancile cooperatiste au obligatia de a furniza informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania a semnat acorduri in acest sens. Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP are obligatia raportarii acestor informatii atat in nume propriu cat si pentru bancile cooperatiste din retea, prima raportare efectuandu-se pe data de 31 august 2016. Informatii suplimentare legate FATCA gasesti mai jos.

Informatii suplimentare FATCA

    In conformitate cu : 

 - prevederile Legii nr. 70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016; 

 - prevederile Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015:


      Va comunicam ca: 

- bancile cooperatiste din reteaua CREDITCOOP, au obligatia sa declare anual, prin intermediul Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informatii de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de contribuabilii rezidenti ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international la un astfel de schimb de informatii; 

 - in contextul in care sunteti contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat sa schimbe informatii financiare, atunci informatiile financiare privind conturile deschise si/sau inchise la institutiile de credit din Romania fac obiectul raportarii catre organul fiscal din cadrul A.N.A.F;

 - organul fiscal din cadrul A.N.A.F, utilizeaza informatiile mentionate anterior doar in scopul realizarii schimbului de informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor in cauza si pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale, cu respectarea dispozitiilor art.11 din Codul de Procedură Fiscala privind Secretul Fiscal.

 

Detalii suplimentare se gasesc pe link-urile de mai jos:     

http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx


    In vederea aplicarii cerintelor FATCA, Banca Centrală Cooperatista CREDITCOOP s-a inregistrat la Internal Revenue Service ca institutie participanta, cu statutul Registered Deemed Compliant FFI - Lead of an Expanded Affiliated Group. Mai multe informatii despre Legea privind Confirmarea Fiscala aplicabila Conturilor din Strainatate gasesti aici:

Documente 

Informatii_FATCA.pdf