website templates

LINIE DE CREDIT

Stim cum sa acordam sprijin afacerii tale.

Vino sa te convingi!

Alege linia de credit pe termen de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii la scadenta.

1. Avantaje

• consultanta si asistenta gratuita;

• dobanda fixa pe toata perioada de creditare;

• structura flexibila de garantii;

• ai acces permanent la plafonul liniei de credit;

• ai trageri si rambursari multiple existand posibilitatea reutilizarii sumelor rambursate;

• platesti dobanda doar pentru suma utilizata proportional cu perioada de utilizare a acesteia;

• nu exista comision de neutilizare a liniei de credit;

• nu este necesara justificarea utilizarii sumelor din linia de credit;

• rambursarea se poate face la data scadentei sau permanent pe toata perioada de valabilitate a liniei de credit;

• la scadenta, linia de credit poate fi prelungita pe o perioada de maxim 12 luni;

• structura flexibila de garantii.

2. Acte necesare

• documente de identificare a reprezentantului societatii;

• ultimele situatii financiare anuale – ultimul bilant contabil (raportare semestriala);

• balantele de verificare contabila incheiate pe ultimele 3 luni;

• bugetul de venituri si cheltuieli;

• flux de numerar (cash-flow).

3. Garantii

• Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente;

• Ipoteca asupra bunurilor mobile si/sau imobile.